Home arrow Support arrow FAQs arrow Oppkobling til våre Terminalservere med iPhone og iPad

Oppkobling til våre Terminalservere med iPhone og iPad
Dersom du ønsker å koble deg opp til vår terminalserverløsning med iPhone eller iPad finnes det en løsning som støtter dette pr i dag.

Løsningen krever at du kjøper og installerer programmet iTap RDP (versjon 1.6.4 eller senere) samt et tillegg til dette programmet som du kjøper og aktiverer inne i programmet etter at iTap RDP er installert på din iPhone/iPad. Tillegget heter TS Gateway Support og finnes under valget Extensions /Configure Extensions i menyen på venstre side av skjermen. Kostnadene for nevnte programvare er i underkant av 100 kroner. Du kjøper iTap RDP i App Store som du pleier for andre applikasjoner.

Deretter kan du lage en tilkobling (Add Manual Bookmark) til vårt servermiljø.

Spesifiser følgende informasjon når du lager din bookmark:

Host:
Label:
Definer et passende navn, f.eks ITS Terminalserver
Host: Legg inn navn på server din bedrift benytter. Samme servernavn dere bruker når du kobler opp på jobb.
Port: 3389
Gateway: Må aktiveres ved at du går inn på dette menyvalget. (NB: Finnes ikke valget Gateway på din enhet, har du trolig ikke kjøpt og aktivet modulen. Les avsnittet over som starter med Løsningen… en gang til!)
Type: TS Gateway
Host: gw.its.biz
Port: 443
Credentials: Samme som nedenfor

Credentials:
Username: Samme du bruker på jobb
Password: Samme du bruker på jobb
Domain: ASP

Settings:
Screen:
Colors:
Du kan velge hva du vil men Thousands er normalt OK.
Resolution: Du kan velge hva du vil, men Normal (1024×768) er ok når du bruker f.eks iPaden liggende.

Advanced:
La standard/default verdiene stå bortsett fra
Automatic Reconnect: som settes til Off

Husk å klikke på Save oppe til høyre i dialogboksenene når du er ferdig med å legge inn informasjon i de ulike segmentene over.

Du er nå klar til å koble deg opp. Det vil fungere både via trådløst nettverk og 3G.

Support / Opplæring:
Vi kan tilby support knyttet til oppsett og bruk av iTap RDP, men slik support belastes etter medgått tid.
Før man kontakter support er det nødvendig at bruker har lest manualen til iTap RDP da det er en del funksjoner knyttet til bruk av mus, tastatur samt opp og nedkobling til server man må lære seg for at det skal fungere på en god måte. Bruk på iPad fungerer rimelig bra, mens skjermen blir liten og knotete på en iPhone.

Kjente Feilmeldinger:
Dersom du får koblet deg opp til server, men rett etter at skrivebordet vises får meldingen “The RPC client or server protocol has been violated (469827595)” så må du gå inn i iTap RDP avanserte instillinger på aktuelt Bookmark og gå til Settings, Advanced og endre Automatic Reconnect fra 30 min til Off.

Oppdatering Oktober 2013:
Itap legges ned. Det kommer trolig en ny løsning direkte fra Microsoft snart. Les mer her:
http://www.macrumors.com/2013/10/09/microsoft-preparing-to-launch-new-versions-of-remote-desktop-for-ios-and-os-x/

 

Language Selection

  • en
  • nb