Startside arrow Produkter

Produkter

En viktig og stor del av det å være tjenesteleverandør innbærer å ha bred kunnskap og erfaring med både program- og maskinvare. IT Systemer har derfor et nært samarbeid med noen ledende teknologileverandører. Sertifisering av personalet som anbefaler løsninger samt teknikere som implementerer løsningene gjøres for å sikre leveranser og installasjoner samt gi en mest mulig stabil driftssfase med rask feilretting om noe skulle skje.

Hvorfor standardisere?
I tillegg til kunnskap er det i hovedsak en faktor som påviker kundetilfredshet, oppetid og de totale eiekostnadene (TCO) av maskin og programvare. Det er standardisering. Det si at vi anbefaler våre kunder å benytte et standard utvalg av programvare samt maskinvare som stasjonære og bærbare PCer, servere, switcher, printere, brannmurer, UPS, SAN, NAS osv. Standardisering gir enklere og derfor billigere driftsmiljøer, raskere konfigurasjon samt sjeldnere og raskere feilretting.

Ved at mange av våre kunder benytter samme standard oppnår hver enkelt kunde, uansett størrelse, stordriftsfordeler og rimelige drift.  Hvorfor? Fordi vi har høyere produktkunnskap om de standardiserte produktene enn vi kunne ha om alle kunder benyttet ulike produkter.

Hvilke produkter (maskinvare) er beskrevet på våre websider?
På våre produktsider finnes de produkter vi anbefaler man standardiserer på ved utskiftning ut maskinvare nå. Vi leverer selvfølgelig andre produkter også, men de er ikke beskrevet på disse sider.

Listen over produkter på vår websider er likevel ikke absolutt. Det aller viktigste er at at man standardiserer internt i hver enkelt bedrift. Noen kunder og da særlig store internasjonale konserner har eksempelvis egne standarder som vi følger ved implementering av våre tjenester. På den måten kan disse oppnå stordriftsfordeler av et ensartet IT miljø hos seg.

Hva med programvare?
Når det gjelder programvare er det like viktig at man standardiserer. Ikke bare er det viktig å standardisere på operativsystem og applikasjoner, men også på versjonsnummer og gjerne språk. På våre sider finner man ikke noen generelle anbefalinger når det gjelder programvare utover at vi i all hovedsak standardiserer på Windows-plattformen. Standarder på dette området utarbeides i samarbeid med hver enkelt kunde.

 

Language Selection

  • en
  • nb