Velkommen til IT Systemer AS !

IT-Systemer tilbyr produkter og tjenester knyttet til planlegging, drift og support av IT-infrastruktur for bedrifter som ønsker dette utført helt eller delvis av en profesjonell ekstern partner.  Mange mindre og mellomstore bedrifter har berenset eller ingen intern IT kompetanse. Ved å overlate ansvaret til oss, profesjonaliserer man IT driften og oppnår høyere kvalitet og mer fornøyde brukere i egen bedrift. Større oganisasjoner benytter ofte våre tjenester til å outsource hele IT-driften eller supplere egen IT stab på et eller flere områder. Resultatene er målbart mer fornøyde brukere og ikke minst faste og forutsigbare kostnader knyttet til IT-driften.

 

IT Systemer har levert IT
relaterte produkter og
tjenester siden 1992.

Klikk for å lese mer om oss 

IT Systemer leverer et
bredt utvalg av IT drifts-
og ASP tjenester.

Klikk for å lese mer om våre tjenester

IT Systemer har kontorer flere
steder i Norge. Vi leveres tjenester
til kunder i flere europeiske land.

Klikk for å kontakte oss

Language Selection

  • en
  • nb